UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas

718 Views - 0 Downloads

Preview

UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #0 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #1 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #2 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #3 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #4 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #5 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #6 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #7 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #8 UAB „Šilumokaitis“ Verslo planas #9

Excerpt

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJASTATYBOS FAKULTETASINŽINERINIŲ SISTEMŲ KATEDRATOMAS KARALIŪNASSS13DUAB „Šilumokaitis“Verslo planasStudijų kryptis Statinių inžinerijaStudijų programa Statinių inžinerinės sistemos (65302T104)DalykasĮmonių ekonomika Vadovas lekt.V. Janušauskienė _______ _______ (laipsnis, vardas, pavardė) (Parašas) (Data)Vilnius, 2016VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJASTATYBOS FAKULTETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRAVERSLO PLANO UŽDUOTISIšduota studentui: Tomas Karaliūnas____________________________________________________________Verslo plano tema:________________________Verslo plano pateikimo terminas: 2015-2016 m.m.TURINYS:Santrauka (verslo plano esmės apibrėžimas)Verslo plano esmė2.1.Verslo idėja2.2. Verslo tikslai ir uždaviniai2.3. Produktas Įmonės charakteristika3.1. Nuosavybės forma3.2. Steigėjai/akcininkai/partneriai3.2. Įmonės veiklos apibūdinimas (veiklos pobūdis, dydis pagal darbuotojų skaičių, kapitalo struktūra (veiklos finansavimo šaltiniai, nuosavas turtas)Verslo aplinka4.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos (PESTAT)4.2. Šakos plėtros tendencijos4.3. Klientai (užsakovai, vartotojai) 4.4. Konkurentai (vietiniai ir užsienio gamintojai/paslaugų teikėjai)Rinkodaros planas5.1. Kainų politika5.2. Pardavimų rėmimas ir reklama5.3. Produkto realizavimo metodaiGamybos/paslaugos teikimo planas6.1. Patalpos, sandėliai, ofisas (statyba, nuoma)6.2. Gamybos/paslaugos teikimo procesas6.3. Gamybiniai pajėgumai, įrengimai, darbo priemonės, transportas6.4. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai6.5. Projekto įgyvendinimo grafikas (statyba/remontas; įrengimų įsigijimas; personalo parinkimas, apsirūpinimo medžiagomis schema)Valdymo personalas ir darbuotojai7.1. Organizacinė valdymo struktūra7.2. Informacija apie vadovus (išsilavinimas, atsakomybė, kompetencija)7.3. Darbuotojai (darbuotojų poreikio nustatymas, paieškos šaltiniai, darbuotojų atsakomybė, išsilavinimas, patirtis)7.4. Darbo užmokestisĮmonės finansinis planas8.1. Finansavimo poreikis, šaltiniai ir jų panaudojimas8.2. Gamybos išlaidos ir pajamos (savikainos nustatymas vienam produktui/paslaugai)8.3. Projekto atsipirkimo laikas (lūžio taško skaičiavimas)Priedai Vadovė : _____________lekt. V.M. Janušauskienė ( parašas) (pareigos, vardas, pavardė) 2015 rugsėjo 8 d. (Data)Užduoti gavau:________________________(Parašas)________________________(Vardas, pavardė) (Data)LITERATŪRA: 1. Rimkuvienė S., Tamošaitienė J. Verslo planavimas ir organizavimas. V.: Technika, 2012. 203 psl.2. Jeremy Kourdi. Verslo strategijos: efektyvių sprendimų vadovas. V: Alma littera, 2010. 273 p. ISBN 9789955249726.3. Šalčius A. Organizacijos valdymas. Mokomoji knyga. VU, TVM, 2009. 188 p.4. Ginevičius R., Silickas J. Sisteminio įmonių valdymo pagrindai. V.: Technika, 2008.5. Misevičius V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai: mokomoji knyga. K.: Technologija, 2008, 215 p. ISBN 99550944436. Manuel Castells. Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė ir kultūra. Kaunas: Poligrafija ir informatika T. 1-3. 2005-2007.7. Butkus F. S. Vadyba. Vilnius: Technika, 2007. 8. L. Bagdonienė, J. Zemblytė. Organizacijų vadybos praktikumas. K.: Technologija, 2007. Žvinklys J., Vabalas E. Įmonės ekonomika. Vilniaus vadybos aukštoji mokykla. Vilnius, 2006. Fisk P. Rinkodaros genijus. V.: Vilniaus spauda, 2007. ISBN 978-9955-460-40-4Grižas R. A. Globaliniai ekonominiai procesai. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras, 2006. 108 p.James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. Vadyba. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2006. Jeffrey Liker. "Toyota" sėkmės kelias. Smaltija, 2006. Robbins S.P. Organizacinės elgsenos pagrindai. Poligrafija ir informatika. 2006. 374 p. ISBN 9986-850-46-0Bagdžiūnienė V. Įmonių veiklos planavimas ir analizė, V.: Conto litera, 2006Banaitienė N., Banaitis A. Statybos projektų valdymo pagrindai. Technika. 2006, Vilnius.Martinkus B., Žiūkienė S. Verslo organizavimas, 2006.Stutley, R., Pavyzdinis verslo planas. Smaltija, 2005, Vilnius. M. Southon. Ch. West. Nuo idėjos iki verslo. Paverskite savo geriausią idėją puikiu verslu. K.: Smaltija, 2005.Ginevičius, R.; Sūdžius, V. Organizacijų teorija. Vilnius: Technika, 2005. 279 p.Kasiulis, J.; Barvydienė, V. Vadovavimo psichologija. Kaunas: Technologija, 2004. Jewwell, B. R. Integruotos verslo studijos. Vilnius: The Baltic Press, 2002. 487 p. Rutkauskas V., Tamošiūnienė R. Verslo projektavimas. Technika, 2002, Vilnius. Rutkauskas V., Damašienė, V. Finansų valdymas. Šiaulių universiteto leidykla, 2002.Bakanauskienė, I. Personalo valdymas. Kaunas: VDU leidykla, 2002. 142 p.Butkus F. S. Operatyvus įmonės veiklos valdymas. Vilnius: Technika, 2002. 220 p. ISBN 9986-05-509-1Jovaiša, A. Kaip parengti verslo planą. Pačiolis, 2001, Vilnius. Zabielavičienė I. Valdymo sprendimai įmonėje. Mokomoji knyga.V. Technika, 2001.Lukaševičius K., Martinkus B. Verslo vadyba. Kaunas: Technologija, 2001.Šlekienė D., Klimavičienė I. Įmonės veiklos finansinis įvertinimas. K.: Technologija, 2000. Nelson B., Economy P. Vadyba žaliems. K.: Smaltijos leidykla, 1999, 332 p. ISBN 9986-965-03-9.Ziglar Z. Sėkmė žaliems. K.: Smaltijos leidykla, 1999, 340 p. ISBN 9986-965-05-5Bagdonas, E. Kazlauskienė. Biznio įvadas. Kaunas: Technologija, 1998.Butkus F. S. Personalo vadyba. Vilnius: Technika, 1998. 75 p. ISBN 9986-05-509-1Butkus F. S. Organizacijos ir vadyba. Vilnius: Alma littera, 1996. 155 p. ISBN 9986-02-175-8Jucevičienė, P. Organizacijos elgsena. Kaunas, Technologija, 1996. psl. 284.Gareth, R. Jones. Organizational theory, design and change. Publishing as Prentice Hall, 2010. 544p.Trefor Jones. Business Economics and Managerial Decision Making. John Willey & Sons. 2004.V. Ken Heather. The economics of Industries and Firms. Prentice Hall. 2002, p. 21-58. Cole G. A. Management: Theory and Practise. London: DP Publications, 1998.Masaaki, I. Kaizen, the Key to Japan’s Competitive Success. New York: McGraw-Hill Publishing Company. 1986.Schonberger, R. J. Japanese Manufacturing Techniques. New York, NY: The Free Press. 1982.1. SANTRAUKA UAB „Šilumnešis“ tai įmonė, kuri projektuoja bei montuoja visą šildymo sistemą pastatuose bei kitokio tipo pastatuose. Taip pat teikia šildymo prietaisų priežiūros ir tvarkymo darbus. Ji įsikūrusi Antakalnio 92 g., Vilnius. Jos pradinis kapitalas sieks 73 000 Eur. Kuriuos įneš įmonės akcininkai – būsimi direktorius ir darbų vadovas. 2. VERSLO PLANO ESMĖ 2.1. Verslo idėja Šildymo sistemos pastate yra vienos svarbiausių statinių sistemų šiuolaikiniame pasaulyje. Norint patalpose išlaikyti tinkamą temperatūrą, jaukią ir komfortišką atmosferą bei užtinkrinti būsto ilgaamžiškumą - būtina pastate tinkamai suprojektuoti bei įrengti kokybišką šildymo sistemą. Mano planuojama privati įmonė įsitvirtins pastatų šildymo srityje. Taigi bus atliekami įvairūs pastatų šildymo montavimo, projektavimo darbai, šildymo prietaisų priežiūra bei tvarkymas. 2.2. Verslo tikslai ir uždaviniaiSėkmingai įsitraukti į rinką;Sukurti naujas darbo vietas;Teikti vartotojams juos tenkinančios kokybės paslaugas patalpų šildymo srityje;Gauti maksimalų pelną;Sukurti kuo daugiau naujų darbo vietų;Įsitvirtinti Lietuvos rinkoje;Kuo labiau plėstis rinkoje;Bendradarbiauti su kitomis įmonėmis.2.3. ProduktasUAB „Šilumnešis“ pirmiausia atlikinės projektavimo darbus naujos statybos pastate. Suprojektavus montuotojai privalo sumontuoti, išvedžioti ir pajungti šildymo sistemą visame pastate. Tada toliau seka hidrauliniai šildymo prietaisų bandymai. Įmonės atliktiems darbams yra duodama garantija, taigi yra privaloma tam tikru laikotarpiu šildymo sistemos prietaisus prižiūrėti, o esant gedimams – su

 

Download document

Buy ($6.00)


Rating


Document type

Coursework


Languages

Lithuanian (Lietuvių).


Categories

Civil and Structural Engineering, Business Development.


Country

Lietuva.


Related documents

VšĮ Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro pramogų paslaugų turizmo plėtra Kauno rajone

AB "Kauno grūdai" garo katilinės modernizavimas

AB „Klaipėdos nafta“ naftos produktų krovos plėtros galimybės