Planavimas

507 Views - 0 Downloads

Preview

Planavimas #0 Planavimas #1 Planavimas #2 Planavimas #3 Planavimas #4 Planavimas #5 Planavimas #6 Planavimas #7 Planavimas #8 Planavimas #9

Excerpt

PLANAVIMASReferatas Vilnius, 2016TURINYSTurinys……………………………………………………………………………………...….........2Paveikslėlių sąrašas……………………………………………………………………...…………..3Įvadas……………………………………………………………………………………………......4Įmonė kaip planavimo objektas………...…………………………………………………...….5 1.1. Planavimo vaidmuo ir vieta įmonės valdyme…………………………..……………....…5Planavimo sistema įmonėje..............................................…………………………………...…10 2.1. Planavimo formos ir planų rūšys…………………………….……………………………10Planavimo tipai………………………..……………………………………………………......13 3.1. Strateginis planavimas.........................................................................................................13 3.2. Taktinis planavimas……………………………………………………....……………….14 3.3. Operatyvinis planavimas………………………………………………………………….14Išvados………………………………………………………………………………………………15Naudotų šaltinių sąrašas………………………………………………………....……………….....16PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠASpav. Valdymo funkcijų schema…………………………………………………………...……...5pav. Planavimo ryšys su kitomis valdymo funkcijomis.................................................................7ĮVADAS“Išmintingumas – sugebėjimas numatyti atliktų veiksmų padarinius, pasiruošimas paaukoti momentinį naudą dėl didelių gėrybių ateityje.Planavimas – išmintingų ginklas, bet jis yra vienas iš pats sunkiausių darbo rūšių, kuris žino žmogus.“ (R. Ackoff)Ekonominių reformų patirties analizė parodė, kad įmonės darbo efektivingumas labai priklauso nuo planavimo būsenos. Patirtis rodo, kad planuojantys savo veikla įmonės funkcionuoja daug sėkmingiau nei įmonės, kurie to nedaro. Įmonėje, kurie naudoja planavimą, pasižymėja pelno ir realizavimo apimties santykio didėjimas, veiklos sferos išsiplėtimas, specialistų ir darbuotojų pasitenkinimo darbu laipsnio padidinimas. Šiomis dienomis veikiančiose organizacijose priimami planavimo sprendimai apima nedaugiau kaip 1 metų periodą. Daugiausia planai sudaromos kvartalui su užduočių išskirstymu pagal mėnėsius. Parengiami planai turi fragmentinį charakterį, bet neturi reikalingų rodiklių ir skyrių, ką nesudaro palankias sąlygas planavimo vientisumui ir kompleksyvumui ir mažina efektą nuo jo naudojimo. Skirtingi dabartiniai planų skyriai sudaromos iš skirtingos pradinės informacinės bazės, o tai lemia planavimo užduočių prieštaravimą struktūrinėje įmonės padalijime. Sukomponuojami planai pagal savo formą yra direktyviniai ir neturi koregavimo mechanizmą realizacijos procese, o tai įdeda tam tikrą disorganizaciją į įmonės struktūrinių padalinių darbą ir pablogina vykdytojų pasitikėjimą planavimo metodams ir priemonių galimybėms, mažina vykdomąjį ir finansinį discipliną, atsakomybę už įmonės veiklos galutinius rezultatus.Sukurti organizacinį ir ekonominį įmonės valdymo mechanizmą tokiose ekonominės rinkos sąlygose be ryškios planavimo sistemos įmonėje rengimo, kurią pašalina nurodytas trūkumus, neįmanoma. Tačiau tokios sistemos sudarymas – sunkūs procesas, kuris reikalauja resursų, atitinkamų įgūdžių ir sugebėjimo iš įmonės darbuotojų, ypač vadybininkų, kuriems reikia išspręst nemažai sudėtingų metodologinių ir techninių problemų, kurie susiję su kardinalią įmonės visas elementų planavimo pertvarka. Taip pat noriu pažymėti, kad įmonės planavimas visada orientuojasi į duomenys iš praeities, bet siekia apibrėžti ir kontroliuoti įmonės raida perspektyvoje. Todėl planavimo patikimumas taip pat priklauso ir nuo faktinių praeities rodiklių tikslumo.ĮMONĖ KAIP PLANAVIMO OBJEKTASPlanavimo vaidmuo ir vieta įmonės valdymePrieš pradedant bet kokį verslą, asmuo turi atidžiai apsvarstyti, ką daro, kada, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis jis turi tai daryti. Priešingu atveju, jo ketinimas gali būti neįvykdytas. Todėl pirmasis ir esminis žingsnis bet kurios veiklos rūšies valdymo visada yra tikslų nustatymas ir būdų ją įvykdyti randimas. Būtent tikslo nustatymo stadijoje yra įžvalgumas, prognozavimas, planavimas. Galutinis rezultatas šiame etape yra gamybos proceso idealaus modelio sudarymas, kuriuo siekiama įgyvendinti pagrindinę įmonės tikslą.Įmonės valdymo procesas susideda iš daugelio funkcijų. Tai apima planavimą ir prognozavimą; organizavimą; koordinavimą ir reguliavimą; apskaitą, kontrolę ir analizę; aktyvizaciją ir skatinimą. Kiekviena funkcija charakterizuojasi būdingu jai technologiniu būdu valdomojo objekto veikimą.Valdymo funkcijos visada kryptingai siekia pasiekti valdymo tikslus. Kadangi kontrolės tikslas yra suformuota per funkcija "planavimas - prognozavimas", mes galime pasakyti, kad ši funkcija iš įmonės valdymo sistemos funkcijų yra centrinę. Valdymo funkcijos daugiausiai yra objektyvios ir yra administracinių santykių realizavimo formos, per kuriuos, savo ruožtu, realizuojasi ekonominių įstatymų gamybos tobulinimo reikalavimai. 1 pav. Valdymo funkcijų schema35423522016280050231347317005486400210185Organizavimas00Organizavimas411480095885Tai padeda sužinoti00Tai padeda sužinoti148154044838003200400141605Kokie ir kada reikalingi vadybos00Kokie ir kada reikalingi vadybos148590010731500354330073025004000500187325Tai daro poveikį vadovavimo tipui00Tai daro poveikį vadovavimo tipui038735PLANAI00PLANAI5143500198755Vadovavimas00Vadovavimas3200400198755Kaip efektyviau vadovauti žmonėms00Kaip efektyviau vadovauti žmonėms14859005016500457200501650035433001301750039237322853Tai garantuoja planų realizavimo sėkmę00Tai garantuoja planų realizavimo sėkmę3310340980724Kokias parinkti ko

 

Download document

Buy ($6.00)


Rating


Document type

Report


Languages

Lithuanian (Lietuvių).


Categories

Business Management and Administration.


Country

Lietuva.


Related documents

Įmonių nemokumo rizikos vertinimas ekonominės krizės kontekste

UAB Baltic Transline pelningumą lemiantys veiksniai

Picerijos ,,CanCan" valgiaraščio papildymas