Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje

1,546 Views - 71 Downloads

Preview

Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #0 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #1 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #2 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #3 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #4 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #5 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #6 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #7 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #8 Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje #9

Excerpt

TURINYSĮVADAS51.PASLAUGŲ TEIKIMO IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI71.1 Paslaugų apibūdinimas ir jų teikimo viešbučiuose ypatumai71.1.1 Paslaugos ir kokybės samprata71.1.2 Paslaugų teikimo viešbučiuose ypatumai.111.2 Renginių rūšių apžvalga141.3 Renginių organizuojamų viešbučiuose ypatumai191.4 Pobūvių ir konferencijų rūšys, jų apibūdinimas202.VIEŠBUČIO „MERCURE MARIJAMPOLĖ“ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TOBULINIMAS242.1 Viešbučio „Mercure Marijampolė“ charakteristika242.2 Viešbutyje „Mercure Marijampolė“ teikiamos paslaugos252.3 Renginių užsakovų apklausos ir interviu analizė302.4 Konkurentų analizė423.PROJEKTNĖ DALIS – RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TOBULINIMO BŪDAI50IŠVADOS53SIŪLYMAI54SUMMARY55LITERATŪRA57PRIEDAI60ĮVADASDarbo aktualumas: Ekonomikos plėtra ir augantys pragyvenimo standartai vis dažniau keičia tradicinius Lietuvaičių įpročius. Tame tarpe jie vis rečiau patys organizuoja įvairius renginius namuose ar biuruose. Taupydami savo laiką jie neretai patiki savo renginio organizavimą profesionalams, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų verslo renginys ar asmeninė šventė. Plečiantis tokių paslaugų paklausai, po truputi didėja ir jų pasiūla. Todėl viešbučiai, atskirų konferencijų salių nuomotojai bei įmonės organizuojančios renginius tam, kad pritrauktų kuo daugiau potencialių klientų, turi nuolat tobulinti savo paslaugas ir jų kokybę. Renginiai, tokie kaip pobūviai bei konferencijos, suteikia viešbučiui puikią galimybę pristatyti savo teikiamas paslaugas platesnei auditorijai – visiems renginio svečiams. Jeigu viešbutis paliks pakankamai gerą įspūdį, visai tikėtina, kad dažnas tokių pobūvių bei konferencijų dalyvis pats kada nors užsisakys jame kokį renginį. Konferencijų ar pobūvių dalyviai, taip pat gali vėliau parekomenduoti apsistoti viešbutyje savo pažįstamiems ir draugams atvykusiems į Marijampolę. Tam, kad pritraukti pastovų klientą jau nebeužtenka vien tik kokybiško maisto bei aukšto aptarnavimo lygio. Renginių užsakovai pastoviai turi ieškoti kažko originalaus, to kas paliktų neišdildomą įspūdį visiems renginyje dalyvavusiems svečiams. Maistas turi būti ne tik kokybiškas, bet ir įdomiai bei estetiškai patiektas, o aptarnavimas privalo būti iš tiesų nepriekaištingas. Dauguma viešbučių gan retai atnaujina savo paslaugas, nesistengia atrasti naujų, originalių renginių organizavimo būdų. Ši tema ir jos nagrinėjimas yra svarbūs, norint suprasti renginių užsakovų lūkesčius ir suteikti jiems kuo geresnes paslaugas. Tam, kad galėčiau lengviau suprasti renginių organizavimo ypatumus išanalizavau viešbučio „Mercure Marijampolė“ renginių organizavimo patirtį, renginių kokybę, bei pateikiau jų tobulinimo būdus.Baigiamojo darbo problema: 2014 m. viešbutyje „Mercure Marijampolė” sumažėjo renginių užsakovų skaičius.Darbo objektas: Renginių organizavimas viešbutyje „Mercure Marijampolė“. Darbo tikslas: Išnagrinėti viešbutyje „Mercure Marijampolė“ vykstančių renginių organizavimą ir pasiūlyti būdus jų gerinimui.Darbo uždaviniai:Išnagrinėti paslaugų teikimo ir renginių organizavimo teorinius aspektus.Aptarti viešbutyje „Mercure Marijampolė“ teikiamas paslaugas.Išanalizuoti renginius vykstančius viešbutyje „Mercure Marijampolė“Ištirti užsakovų nuomonę apie renginius vykstančius viešbutyje „Mercure Marijampolė“ ir pateikti analizės rezultatus.Pasiūlyti renginių organizavimo tobulinimo būdus.Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė;Stebėjimas;Anketinė apklausa;Interviu;Statistinė duomenų analizė.PASLAUGŲ TEIKIMO IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TEORINIAI ASPEKTAI1.1. Paslaugų apibūdinimas ir jų teikimo viešbučiuose ypatumai1.1.1 Paslaugos ir kokybės samprata Įvairūs šaltiniai, kas tai yra paslauga aiškina skirtingai, kadangi yra labai didelė paslaugų įvairovė. Paslauga gali būti asmeninė, taip pati gali būti kaip produkto sudedamoji dalis. Vienas autorius paslaugą gali apibrėžti, atsižvelgiant į vieną kriterijų, pagal taip kaip jis supranta paslaugą, kitas pagal kitus kriterijus. Dėl to visuomet atsiras koks nors reiškinys, kuris netiks duotam apibrėžimui. [18, 2005]Vieni iš pirmųjų Lietuvoje paslaugos sampratą apibrėžė A. Milašiūnas, J. Tamulevičius ir J. Žvinklys (1990). Pasak jų „tikroji paslauga susijusi su individualiu vartotoju, o paslaugos rezultatas — tos paslaugos vartotojas, turintis dalyvauti tame procese, nes paslaugos gaminio ir vartojimo laikas sutampa.“„Paslauga – tai ekonominė gėrybė, tenkinanti vartotojo poreikius, tačiau neturinti materialios formos, negalima išsaugoti, todėl dažniausiai suvartojama jos gavimo metu. Konsultavimas, gydymas, aptarnavimas ir kt“ [33, p. 208] Paslaugos esmė tai „tokia veikla, kurią atlikti gali tik kitas asmuo, o ne paslaugos vartotojas.“ [3, p. 6]„Paslauga /favour, service, teikėjo patarnavimas klientui, kai sukuriama atlyginama ar neatlyginama vertė.“ [1, p. 70]Taip pat Vengrienė B, savo knygoje pasiūlė daugiapakopį paslaugų apibrėžimą:Paslauga – tai veikla, tenkinanti vartotojo poreikius;Paslauga – tai veikla, kurios rezultatai neturi apčiuopiamo materialaus rezultato;Paslauga – tai veikla, kurios procese sąveikauja jos teikėjas ir vartotojas. [18, 2005]Visi šie apibrėžimai, nors ir skirtingi, bet kadangi paslaugos supratimas yra labai platus, mes negalim išskirti vieno ar kito, ir pasakyti kuris yra labiau teisingas. Savo darbe labiau kalbėsiu apie paslaugą, kurią nusako R. Vainienės apibrėžimas.Kad paslaugą galima būtų vadinti paslauga ji turi pasižymėti tam tikromis savybėmis: neapčiuopiamumu, nekaupiamumu, heterogeniškumu, neatskiriamumu.Paslaugos neapčiuopiamumas. Paslauga yra nemateriali, dėl to jos neįmanoma, paliesti ar išmatuoti. Tai gali sukelti nemažai keblumų klientams, nes objektyviai įvertinti paslaugos kokybę galima tik ja pasinaudojus. Tad paslaugos pasirinkimą dažnai lemia ankstesnė patirtis arba kitų klientų atsiliepimai. Aprašant paslaugą remiamasi tokiomis sąvokomis kaip savijauta, patirtis, įspūdis, saugumas, patikimumas. [3, 2011; 18, 2005]Paslaugos nekaupiamumas. Kadangi paslauga yra nemateriali, jos neįmanoma pasiimti namo ir panaudoti dar kartą. Paslauga reikia pasinaudoti čia ir dabar. Paslaugos teikėjai, kadangi negali jos panaudoti nedalyvaujat vartotojui, jos negali sandėliuoti. Jeigu pvz. viešbutis vieną dieną neparduos kambario, kitą dieną to kambario dviem skirtingiems klientams neparduos, tai reiškia, kad pelnas už praėjusią dieną yra prarastas. [3, 2011; 18, 2005]Paslaugos heterogeniškumas. Paslaugą kuria ir paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas. Paslaugos kokybė labai priklauso nuo to kas ją atlieka, nuo to asmens kvalifikacijos, įgūdžių, patirties ar net nuotaikos ir priklauso nuo gavėjo, jo asmeninių savybių, santykių kokie susidaro tarp gavėjo ir teikėjo. Taip pat priklauso nuo to kur ir kada yra atliekama paslauga, kokia paslaugos kaina. Ta pati paslauga du kartus nebūna tokia pati. Ta pati šukuosena, skirtingiems asmenims atrodys skirtingai. [3, 2011; 18, 2005]Paslaugos neatskiriamumas. Paslauga yra suvartojama tuo pačiu metu kai yra teikiama. Nors kai kurių paslaugų veiksmai ir gali būti atliekami nedalyvaujant vartotojui, bet vartotajai vis tiek pajaučia tos paslaugos rezultatus atlikdamas jų kontrolę. Ir ši kontrolė yra esminė paslaugos atsiradimui. Tokios paslaugo pavyzdys gali būti skalbimas, viešoje skalbykloje. [18, 2005]Paslaugas teikiančios kompanijos dažniausiai be pagrindinės paslaugos teikia taip pat ir spektrą papildomų paslaugų. Paslaugų paketas „yra apibūdinamas kaip paslaug

 

Download document

Buy ($9.00)


Rating


Document type

Coursework


Languages

Lithuanian (Lietuvių).


Categories

Management, Monitoring and Policy, Tourism, Leisure and Hospitality Management, Management, Project Management.


Country

Lietuva.


Related documents

Reklamos įtaka turistų srautams svečių namuose "Luka"

Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai

„Skybar“ baro renginių organizavimo tobulinimas