Migratie uit Somalië naar Nederland

726 Views - 0 Downloads

Preview

Migratie uit Somalië naar Nederland #0 Migratie uit Somalië naar Nederland #1 Migratie uit Somalië naar Nederland #2 Migratie uit Somalië naar Nederland #3 Migratie uit Somalië naar Nederland #4 Migratie uit Somalië naar Nederland #5 Migratie uit Somalië naar Nederland #6 Migratie uit Somalië naar Nederland #7 Migratie uit Somalië naar Nederland #8 Migratie uit Somalië naar Nederland #9

Excerpt

Migratie uit Somalië naar Nederland Bouwe Behnen – Dietmer Kuperus – Douwe Jan Vellinga – Thomas v/d Meeren 15-februari-2018J. v/d PalMigratie uit Somalië naar Nederland Bouwe Behnen – Dietmer Kuperus – Douwe Jan Vellinga – Thomas v/d Meeren 15-februari-2018J. v/d PalInhoud 1. Introductie1.1 Voorwoord……………………………………………………………………………………………………………………………….....2 1.2 Werkwijze…………………………………………………………………………………………………………………………………….32. Vluchten uit Somalië2.1 Somalië…………………………………………………………………………………………………………………………………........42.2 Verloop van de reis……………………………………………………………………………………………………………………….5 2.3 Asielprocedure en aankomst in Nederland…………………………………………………………………....…………….62.4 Hoe verloopt de opvang ……………………………………………………………………………..……………………………….72.5 Verloop, met/zonder verblijfsstatus…………………………………………………………………………………….……….82.6 Conclusie………………………………………………………………………………………………………………………..…………….92.7 Inburgeringstest………………………………………………………………………………………………………………………….103. Literatuurlijst …………………………………………………………………………………….……………………………………….154. Betogen …………………………………………………………………………………………………………………………….……….164.1 Betoog Bouwe…………………………………………………………………………………………………………………………….174.2 Betoog Dietmer ……………………………………………………………………………………………………………….……….184.3 Betoog Thomas….……………………………………………………………………………………………………………………….194.4 Betoog Douwe Jan …………………………………………………………………………………………………………………….205. Logboek………………………………………………………………………………………………………………………………………211.1 VoorwoordDeze praktische opdracht over migratie gaat over Somalië, een land dat aan de oostkust van Afrikaligt. Somalië heeft onze voorkeur, omdat niet veel mensen weten wat de politieke, sociaaleconomische en sociaal culturele situatie in Somalië is. Denk aan de piraterij en deradicaalislamitische groepering Al-Shabaab die grote delen van het land onderdrukt. Wij willen ditgraag aan het licht brengen. De interesse die we voor Somalië hebben is aangewakkerd na het kijkenvan de film Captain Philips. Deze film geeft een goed beeld van de uitzichtloze situatie waar veelSomaliërs op dit moment in verkeren. In dit werkstuk gaan we kijken naar de vluchtmotieven vanSomaliërs, de vlucht zelf, de aankomst en de asielprocedure.De centrale vraag die die wij met ons verslag willen beantwoorden luidt: hoe verloopt de reis van de immigrerende Somaliër naar Nederland?Om dieper in te gaan op deze hoofdvraag zijn er vier deelvragen:Waarom vluchten mensen uit Somalië naar Nederland?Waar lopen Somaliërs tegen aan tijdens hun vlucht naar Nederland?Waar krijgen de Somalische vluchtelingen in Nederland mee te maken?Waar moeten vluchtelingen aan voldoen in Nederland?Uit deze vragen en voorkennis die we al van het onderwerp hebben is de volgende hypotheseopgesteld: wij denken dat de reis die de Somalische vluchtelingen moeten doorstaan een bizarre reis. Wij stellen ons een reis voor, waarvan het helemaal niet zeker is dat je de eindbestemming, Nederland, ooit gaat halen. En wanneer Somalische vluchtelingen toch Nederland bereiken, is het nog eens heel moeilijk het land binnen te komen, door de strenge eisen en te weinig opvang. Nadat we alle informatie verzameld hadden, zijn we een conclusie gaan schrijven. Deze zal onze hypothese aannemen of verwerpen. Elke lid heeft een betoog geschreven wat hij vindt van de vluchtelingenopvang in Nederland. 1.2 Werkwijze Woensdag 31 januari hebben we ons ingeschreven op een KWT-uur en hebben we de taakverdeling voor dit verslag gemaakt. De verdeling van de taken is als volgt:Douwe Jan:Voorwoord Maken van een inburgeringstestBouwe:VoorkantWerkwijze Waarom vluchten mensen uit Somalië naar Nederland?Wat is de vluchtroute van vluchtende Somaliërs?Conclusie, Hypothese, Hoofdvraag Het maken van een netjes verslag dat voldoet aan de eisen Thomas:voorkantVerloop van de opvang van de vluchtelingenHoe is de aankomst van deze groep mensen in Nederland?Dietmer:Indien deze mensen niet een verblijfstatus krijgen, hoe verloopt het vervolg?Als deze mensen wel een verblijfstatus krijgen, hoe verloopt het vervolg?Elk lid heeft buiten bovenstaande taken, ook een betoog geschreven.Problemen die we tegenkwamen hebben we geprobeerd met zijn allen op te lossen. Het eerste probleem waar we tegen aan liepen was het bedenken van een passende hoofdvraag. Dit was lastig doordat dit verslag bestaat uit drie onderdelen: Push en Pullfactoren van Somalië en Nederland, de reis van de vluchtende Somaliërs en als laatst de aankomst in Nederland en hoe verloopt de asielprocedure. We wilden een hoofdvraag bedenken die deze drie punten helemaal zou overlappen. Dit was lastig, we besloten om de Push en Pullfactoren in een deelvraag te verwerken en zo alleen de reis over te houden. Hier hebben we toen onze hoofdvraag op bedacht. We zijn tevreden over het feit dat we al vroeg begonnen zijn aan dit verslag, zo kon iedereen rustig al zijn informatie opzoeken en kon Bouwe er in de voorjaarsvakantie een geheel van maken. We hadden dan ook de deadline gezet dat iedereen voor de voorjaarsvakantie alle informatie paraat moest hebben. 2.1 Somalië Voordat wij gaan vertellen waarom de mensen vluchten uit Somalië wil ik eerst wat vertellen over wat voor land Somalië eigenlijk is. Somalië is een erg arm land, ze hebben weinig geld en eten, ze leven dan ook veelal onder de armoede grens. In het nieuws zijn tegenwoordig vaak de Somalische piraten te zien. De Somaliërs worden piraat om aan eten, drinken en geld te komen. De piraten gijzelen mensen en laten ze alleen voor losgeld vrij.In Somalië is bijna iedereen moslim, dit vindt ze belangrijk voor hun identiteit. Het merendeel van de Somaliërs vinden de Islam zelfs zo belangrijk, dat sinds 13 januari 1963 het verboden is om te vertellen over het christendom. Wanneer dit wordt overschreden worden ze meteen vermoord of het land uitgezet.De Somalische regering heeft maar een deel van het land in de hand, de rest wordt geleid door groeperingen, waaronder Al-Shabaab. Deze radicaalislamitische groepering is in een groot deel van Somalië aan de macht. Iedereen die zich niet aan de regels houd van Al-Shabaab, wordt op gruwelijke wijze gestraft. De Somalische burgers moeten leven via de sharia, dit zijn strenge regels waardoor burgers weinig vrijheid hebben, er staat onder andere in dat burgers geen muziek meer mogen luisteren! De Somalische regering wil haar land graag terug, dus ze zijn het gevecht aan gegaan tegen Al-Shabaab. Bomaanslagen waar de burgers bij betrokken worden zorgen, dat de mensen weg willen uit dit verschrikkelijke land. Door het geweld dat aan houdt, zijn medische en sanitaire voorzieningen van zeer lage kwaliteit. Gevolg hiervan is dat er steeds meer ziektes komen en de ziektes kunnen niet meer bestreden worden in ziekenhuizen, als die er überhaupt zijn. Maar niet alleen de gewelddreiging van groeperingen zorgt voor het vluchten van mensen in eigen land of naar een ander land. Ook extreme droogte en overstromingen zorgen dat mensen wegtrekken. Inmiddels is al 17% van de inwoners verplaatst van hun verblijf. 2.2 Verloop van de reis De vooraanstaande vluchtelingen staan ’s nachts vroeg op en proberen dan het land te ontvluchten. Ze gaan bijvoorbeeld naar Ethiopië. Op de grens is er een grote kans dat je opgepakt wordt of er is een kans dat je beschoten wordt. Ook zijn er mensen die over de grens worden mee gesmokkeld. Buiten Somalië begint de mensenhandel. Mensenhandelaars kwamen er achter dat vluchtelingen veel geld opleverden. Dit geld komt van de verhandelde mensen die worden opgesloten en gemarteld. Er moet dan geld van de familie komen om ze weer terug te halen. Deze manier van ontvoering en afpersing is de laatste jaren verminderd, maar andere vormen doemen al op. Nadat de Somaliërs de grens over zijn gestoken, komen ze in Egypte terecht waar ze twee routes kunnen nemen: de Oost-Afrikaanse route of de centraal-mediterraanse route. Beide routes hebben zo hun voor- en nadelen.Oost-Afrikaanse route: Deze route kan volledig over land. Vluchtelingen die over land gaan hebben vaak weinig geld en kunnen een d

 

Download document

Buy ($10.56)


Rating


Document type

Coursework


Languages

Dutch (Nederlands).


Categories

Uncategorized.


Country

Netherlands.


Related documents

Dutch book

Begraafplaats Tyne Cot

Loverboys