Laboratorinis darbas

452 Views - 0 Downloads

Preview

Laboratorinis darbas #0 Laboratorinis darbas #1 Laboratorinis darbas #2 Laboratorinis darbas #3

Excerpt

Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimasStudentas: Gintas MilčiusData: 2013 05 17Dėstytojas: V.Minialga1. Darbo užduotisNubrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą.2. Teorinė dalis. Metaluose daug laisvų elektronų, kurie laisvai juda tik metale. Elektronui išlėkus į vakuumą, toje vietoje metale lieka teigiamo krūvio perteklius, kuris traukia.Todėl metaluose susidaro labai plonas dvigubas elektrinis sluoksnius.Storis lygus keliems tarpatominiams nuotuoliams. Elektroną veikia į metalą traukia elektrinė jėga. Elektronas išlaisvinamas iš metalo turi atlikti išlaisvinimo darbą:A=ečia e – elektrono krūvis, - potencialų skirtumas dvigubame elektriniame sluoksnyje.Darbas priklauso nuo metalo prigimties ir metalo paviršiauss būsenos. Esant termodinaminei pusiausvyrai, metalo valentiniai elektronai yra pasiskirstę pagal energiją tam tikru dėsniu.Dydejant temperatūrai daugėja elektronų, kurių energija didesnė už elektrono išlaisvinimo darbą. Elektronų spinduliavimas nuo įkaitusių kūnų vadinamas termoelektronine emisija. Tyriama dviejų elektrodų vakuumine elektronine lempa, kurios vienas elektrodas tiesiogiai kaitinamas elektros srove Ik spinduliuoja elektronus. Nekeičiant Ik, per laiko vienetą iš katodo vidutiniškai išspinduliuojamas vienodas skaičius elektronų. Tarp katodo ir anodo yra elektronus greitinanti įtampa Ua, grandine teka anodinė srovė Ia. Jos stiprumas priklauso nuo per 1 sekundę anodą pasiekiančių elektronų skaičiaus. Kai anodą pasiekia visivisi per vieną sekundę katodo išspinduliuoti elektronai, gauname anodinės srovės įsotinimą. Ričardsonas ir Dašmanas gavo tokia soties srovės išraiškąIas= CST2 exp (- A/kT)C – nuo katodo medžiagos ir paviršiaus būvio priklausanti konstanta, S – elektronus spinduliuojančio katodo paviršiaus plotas, T – jo absoliutinė temperatūra, A – elektrono išlaisvinimo darbas, k =1,38 *10-23 J/K Bolcmano konstanta.Vieną lygtį padalinę iš kitos gauname:Katodo temperatūrą t 0C įvertinsime uš jo varžos temperatūrinės priklausomybės.čia = 0.0046 K-1- katodo medžiagos temperatūrinis koeficientas. R0= 0.8 ( diodo varža kai 0 0C ). Įkaitusio katodo varža Rt randame i&

 

Download document

Buy ($6.00)


Rating


Document type

Lab report


Languages

Lithuanian (Lietuvių).


Categories

Electrical and Electronic Engineering.


Country

Lietuva.


Related documents

Bevielės duomenų bazės Piratebox maketo konstravimas ir gamyba

Betransformatoris šviesos diodų maitinimo šaltinis

Įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpos C matavimas