UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje

532 Views - 0 Downloads

Preview

UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #0 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #1 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #2 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #3 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #4 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #5 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #6 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #7 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #8 UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje #9

Excerpt

VILNIAUS KOLEGIJAVERSLO VADYBOS FAKULTETASTarptautinis verslas (653N12004) UAB „EUROAPOTHECA“ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS LATVIJOS RINKOJEBaigiamasis darbasDiplomantė:248793019494500Baigiamojo darbo vadovė: Sigita MušauskaitėVilma MorgevičiūtėVilnius, 2014LYDRAŠTISSigitos Mušauskaitės baigiamasis darbas tema 451485015240000„UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje“, parengtas ginti2014-06-03Vilma MorgevičiūtėDarbas įregistruotas verslo studijų katedroje2014-06-06Neringa MiniotienėBaigiamąjį darbą recenzuoti gavau:2014-06-09ANOTACIJAVilniaus kolegijosVerslo vadybos fakultetasVerslo studijų katedraISBNISSNPsl. sk. 542014-06-03Baigiamasis darbasPavadinimas: „UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje“,Autorius: Sigita MušauskaitėBaigiamajame darbe analizuojamas UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje. Tema aktuali, nes šiuo metu didėja konkurencija vaistų rinkoje. Pasirinkta Latvijos rinka, nes lyginant su Lietuva užimama rinkos dalis yra maža, tačiau įmonė turi dideles galimybes ją padidinti. Darbo teorinėje dalyje aptarta ir palyginta skirtingų autorių nuomonė, kas yra konkurencingumas, jo esmė ir reikšmė, pateikti strategijų modeliai skirti įgyti, išlaikyti ir stiprinti konkurencinį pranašumą, būdai kaip didinti konkurencingumą sverbiantis į užsienio rinkas bei rinkodaros tyrimo metodika. Analitinėje darbo dalyje aptariama įmonė, jos veikla, konkurentų analizė, Lietuvos ir Latvijos rinkų palyginimas. Siekiant nustatyti kaip Latvijos vartotojai vertina UAB „Euroapotheca“ vaistinių tinklą Latvijoje, atlikta Latvijos vartotojų anketinė apklausa.Išnagrinėjus ir aptarus pagrindinius teorinius aspektus bei atlikus tyrimą, pateiktas UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimo planas Latvijioje bei išvados. Taip pat pateiktas literatūros sąrašas ir priedai.Darbo apimtis: 54 psl. be priedų, 22 pav., 12 lent., 37 literatūros šaltiniai, 4 priedai. Reikšminiai žodžiai: konkurencinis pranašumas, konkurencingumas, konkurencija, konkuravimo strategija, rinkos dalis, vertinimo kriterijai ir modeliai. TURINYSĮVADAS51. KONKURENCINGUMAS TEORINIU ASPEKTU71.1. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata71.3. Konkurencinis pranašumas ir konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos121.4. Konkuravimo strategijos pagal užimamą rinkos dalį151.5. Konkurencingumo didinimas skverbiantis į tarptautines rinkas191.6. Rinkodaros tyrimo metodika222. UAB „EUROAPOTHECA“ KONKURENCINGUMO DIDINIMO LATVIJOJE ANALIZĖ252.1. UAB „Euroapotheca“ pristatymas252.2. UAB „Euroapotheca“ esamos padėties analizė Latvijos rinkoje262.3 UAB „Euroapotheca“ konkurencinė analizė292.3.1. UAB „Euroapotheca“ konkurentai Lietuvos rinkoje ir konkurencinio pranašumo nustatymas292.3.2. UAB „Euroapotheca“ konkurencinė analizė Latvijos rinkoje302.4. Lietuvos ir Latvijos rinkų palyginimas322.5. UAB „Euroapotheca“ vaistinių tinklo Latvijoje klientų analizė343. UAB „EUROAPOTHECA“ KONKURENCINGUMO DIDINIMO GALIMYBĖS42IŠVADOS IR SIŪLYMAI47SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA49LITERATŪRA51PRIEDAI54ĮVADASTemos aktualumas. Šiuolaikiniame versle vis labiau didėja konkurencija tarp įmonių, todėl siekiant išsilaikyti rinkoje skatinamas įmonės konkurencingumas. Įmonės konkurencingumas susijęs su įmonės gebėjimu greitai reaguoti į nuolat kintančios rinkos pokyčius ir išlaikyti savo poziciją joje. Konkurencingumo didinimas išskiriamas kaip vienas svarbiausių įmonės uždavinių. Siekdama užimti didelę rinkos dalį įmonė turi ne tik turėti ir išlaikyti konkurencinį pranašumą, tačiau nuolat jį kurti ir tobulinti. Įmonių konkurencingumui didinti formuojamos įvairios strategijos bei taikomos skirtingos priemonės. Taip pat, įmonės, siekdamos įgyti konkurencinį privalumą turi pažinti savo vartotojus ir jų poreikius. Įmonė yra laikoma konkurencinga, kuri geba produktyviai dirbti bei užimti didelę rinkos dalį.Šiame darbe analizuojamas vaistinių tinklo UAB „ Euroapotheca“ konkurencingumas bei konkuravimas vaistinių rinkoje. Įmonių grupės UAB „Euroapotheca“ valdomas vaistinių tinklas yra iš vienas lyderiaujačių tinklų Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Lietuvoje šis vaistinių tinklas užima lyderio poziciją ir didelę rinkos dalį, tačiau Latvijoje užimama rinkos dalis nėra didelė. Siekiant padidinti užimamą rinkos dalį Latvijoje, reikia skatinti įmonės konkurencingumą. Kadangi konkurencija vaistinių rinkoje yra labai didelė, todėl šiame darbe bus pateikiami būdai, padėsiantys išlaikyti poziciją rinkoje bei ją padidinti.Problema. Didėjanti konkurencija vaistinių rinkoje.Tikslas. Didinti UAB „Euroapotheca“ konkurencingumą Latvijos rinkoje.Objektas. UAB „Euroapotheca“ konkurencingumas.Uždaviniai:Atlikti mokslinės literatūros analizę;Pateikti UAB „Euroapotheca“ pristatymą;Atlikti UAB „Euroapotheca“ esamos padėties analizę Latvijoje; Įvertinti UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimo galimybes Latvijoje; Pateikti UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimo Latvijoje planą;Pateikti išvadas ir siūlymus.Metodai:Mokslinės literatūros analizė;Pirminių ir antrinių duomenų analizė;Stebėjimas;Apklausa.Darbo struktūra. Baigiamąjį darbą sudaro: įvadas, kuriame atskleidžiama, kodėl šį tema yra aktuali, taip pat suformuluota darbo problema, darbo tikslas, objektas, darbo uždaviniai, tyrimo metodai. Darbą sudaro trys dalys: pirmoji – teorinė dalis, antroji – analitinė dalis, trečioji – projektinė dalis. Pateikiamos darbo išvados ir siūlymai, santrauka užsienio kalba, naudota literatūra bei priedai. Teorinėje dalyje remiantis Lietuvos ir užsienio autoriais, tokiais kaip: V. Pranulis, D. Žostautienė, R. Virvilaitė, V. Sudžius, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, P. Kotler, K. L. Keller literatūra, duomenų baze: „Ebsco“ ir kitais šaltiniais nagrinėjami pagrindiniai baigiamojo darbo temos aspektai: konkurencingumas, konkurencinis pranašumas, konkurencinė aplinka bei konkuravimo strategijos. Analitinėje dalyje pristatoma UAB „Euroapotheca“ veikla ir esama įmonės situacija, pateikiama įmonės konkurencinė analizė Lietuvoje ir Latvijoje, Lietuvos ir Latvijos rinkų palyginimas, pateikiama atlikta Latvijos klientų analizė.Trečiojoje dalyje remiantis atlikto tyrimo duomenimis ir turima informacija, siekiama numatyti UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimo Latvijos rinkoje planą.  1. KONKURENCINGUMAS TEORINIU ASPEKTU 1.1. Konkurencijos ir konkurencingumo samprataŠiuolaikinė verslo aplinka sparčiai kinta, todėl kiekvienoje rinkoje vis didėja konkurencija tarp įmonių. Konkurenciją R. Stanikūnas apibūdina kaip varžymosi procesą dėl rinkų ir vartotojų, siekiant ekonominės naudos. Kiekviena kompanija siekdama padidinti ar bent išlaikyti esamą poziciją rinkoje privalo organizuoti veiklą pasverdama savo galimybes finansine prasme ir pasirinti tinkamas rinkodaros priemones kovojant su konkurencija [29, p. 13].Dažniausiai didesnės įmonės ilgiau išsilaiko rinkoje ir turi didesnes galimybes joje konkuruoti. Tačiau išryškėja skirtingos konkurencijos rūšys (1 lentelė), prie kurių įvairaus mąsto kompanijos pristaiko skirtingai. Pasitaiko atvejų, kai net stambios organizacijos į rinkos pokyčius reaguoja pavėluotai.1 lentelėVidaus ir tarpšakinės konkurencijos rūšys [31, p. 81]PožymiaiKonkurencijos rūšysvidinė šakinėTarpšakinėObjektaiVienos šakos įmonėSkirtingų šakų įmonėsSubjektaiVeiklos ir realizavimo sąlygų gerinimasKapitalo skverbimasis į pelningas verslo sritisPrielaidosSk

 

Download document

Buy ($12.00)


Rating


Document type

Bachelor Thesis


Languages

Lithuanian (Lietuvių).


Categories

Business and International Business, Management.


Country

Lietuva.


Related documents

Praktikos ataskaita AB LESTO

Darbo užmokesčio sistema smulkaus verslo prekybos įmonėse ir jos tobulinimo galimybės

Konferencija „projektų valdymas – proveržio galimybės“ novotel viešbutyje